Gewasbeschermingsmiddelen

De meest besproken gewasbeschermingsmiddelen van de laatste jaren, die ook effect hebben op bijen, zijn de zogenaamde neonicotinoïden. 

Neonicotinoïden worden in verband gebracht met de grootschalige wintersterfte onder bijenvolken. De Varromijt wordt als belangrijkste veroorzaker gezien. De mijt verzwakt de volken. Gebrekkige dracht en gewasbeschermingsmiddelen doen er een schep bovenop met als gevolg dat het onvolkomen wintervolk niet in staat is het volgende voorjaar te halen.

Verbod neonicotinoïden van kracht

In april 2018 heeft het Europese parlement uiteindelijk, na eerder een moratorium van een paar jaar te hebben ingesteld, tegen het gebruik van een aantal neonicotinoïden gestemd. Daarmee is ook het verbod in Nederland van kracht. Buurlanden Duitsland, Frankrijk en Engeland hadden eerder het verbod op het gebruik ingesteld. Het verbod geldt voor open teelten, voor een aantal middelen, waarvan imidacloprid het bekendste is. In kassen mogen de middelen nog wel worden gebruikt. Het besluit hing al een tijdje in de lucht.  

Ook binnen de NBV is het gebruik van de neonicitinoïden veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Het stond op de agenda van verschillende Algemene Ledenvergaderingen. In 2013 heeft het bestuur gekozen voor een algemeen standpunt.

Standpunt 2013 >>

Standpunt 2012 >>