Koninginnenteelt

Jaarlijkse koninginnenteeltdag

De commissie ziet het allereerst als haar taak jaarlijks een koninginnenteeltdag te organiseren met een inhoudelijk hoge kwaliteit. De onderwerpen moeten gelieerd zijn aan de genetische verbetering van de honingbij.

Onderwerpen die te maken hebben met een teeltmethoden en vermeerdering van koninginnen komen ook aan bod. In de linkerkolom vindt u de programma's van de studiedagen en eventueel beschikbaar gestelde presentaties.

Commissie Koninginnenteelt

Klik voor Leden KoninginnenteeltCommissie >>